Välkommen till Letoon AB !

Lars Hallin är konsult och arbetar i nära sammarbete med företag och instutitioner inom området affärsutveckling.

Affärsutveckling innebär att utveckla organisationens affärspotential genom utveckling av företagets förmåga att skapa värden för sina kunder. Detta sker genom analys och insikt om egna styrkor och svagheter, men också genom att förstå den marknad vi arbetar i. Fokus på alla uppdrag ligger på att uppnå konkreta resulat så att vi uppnår ökad konkurensförmåga.

Utvecklad av Kristian Hallin