Enspiro ( f.d. IFL) Handledare och kursledare för bl.a. STD-programmet.

Praktiserande arkitekter i samverkan, PAR AB Inhyrd VD för 27 arkitektföretags utvecklingsbolag.

Bjerking AB Affärsutveckling, ledningsuppdrag och utbildning.

NUTEK Värdebaserad miljöstyrning i byggprojekt.

SLB Organisationsutveckling.

BSV Affärsutveckling.

NCC Handledare av projektutvecklingsarbete, IFL.

Liljewall Arkitekter AB Föreläsningsserie för uppdragsansvariga.

Boverket Projekt för säkring av miljökrav, minimering av produktions-kostander med hjälp av partnerinkoncept.

Incoord AB - Organisationsutveckling och styrelseuppdrag.

PAR Fastigheter AB - Fastighetsutveckling.

Carl Bro AB - Utbildning av uppdragsansvariga.