Vi arbetar som konsulter med utveckling och förändringsarbete i framtidsinriktade företag. Lars Hallin har en bred erfarenhet av lednings- och utvecklingsinriktade företag. Vi samverkar i nätverk med den kompetens som behövs för att genomföra ett uppdrag med bästa resultat för vår uppdragsgivare.

Våra uppdrag är starkt resultatinriktade. Målet är alltid att kunderna skall se resultatet i bättre lönsamhet, engagerade medarbetare och förtjusta kunder. Vi genomför korta, snabba uppdrag, men har också omfattande sammarbete med våra kunder under längre tid. Här nedan följer exempel på det vi kan göra för dig!

# Vi hjälper dig att spetsa en affärsplan och hitta konkurennsfördelar som skiljer er från konkurrenter..
# Vi gör affärsanalyser för att få fram företags nyckelfaktorer för framgång.
# Vi genomför utredningar i syfte att spåra konkurrensfördelar.
# Vi har analysmetoder för att spåra nyckelkompetens och hur vi utvecklar vår kompetens inom företaget.
# Vi genomför marknadsundersökningar och attitydsmätningar.
# Vi genomför tillsammans med våra kunder utbildningsprogram. Syftet är ofta att skapa ny kompetens bland medarbetare och ledning.
# Vi hjälper till att ta fram kvalitets- och miljöledningssystem.
# Vi ställer upp och är coach eller bollplank till företagets ledning eller projektgrupper i förändrings- och utvecklingssituationer.
# Vi stöttar företagsledare som mentorer.
# Vi ger rådgivning i affärs- och företagsuppgörelser.